Nieuws

Nieuwe Real-wood website springt in de bres voor de houten vloer.

De branchevereniging Parket Alliance, een bundeling van tien vooraanstaande producenten, groothandels en importeurs van parket, heeft recentelijk de website www.real-wood.nl gelanceerd. Deze is bedoeld om meer bekendheid te genereren voor de voordelen en eigenschappen van een houten vloer. Niet alleen de bekende aspecten zoals sfeer, levensduur en uitstraling worden benadrukt, maar ook en vooral zijn eigenschappen op het gebied van toepasbaarheid, milieu en duurzaamheid.

Opgemerkt wordt dat gangbare vloeren van bijvoorbeeld beton, laminaat of PVC stuk voor stuk forse CO2-uitstoot veroorzaken. Hout daarentegen, zo weet de Parket Alliance, slaat tijdens de groeifase, van jonge aanplant tot volwassen boom, enorme hoeveelheden CO2 op. Na de oogst en de productie van vloerdelen houdt de houten vloer de opgeslagen CO2 vast. “Daarmee onderscheidt de houten vloer zich zeer positief ten opzichte van bijvoorbeeld laminaat- en vooral de milieubelastende kunststof- en pvc-vloeren,” zo concludeert de branchevereniging.

De Parket Alliance hanteert het Real Wood-label als eigen keurmerk. Het overgrote deel van het hout onder dit label is afkomstig uit verantwoord beheerde Europese bossen. Real Wood staat voor duurzame houtoogst, waarbij het credo ‘1 boom oogsten, 2 bomen aanplanten’ in de praktijk wordt toegepast. De Alliance-leden werken samen met hun afnemers om consumenten en de zakelijke markt te attenderen op het label en tevens op de (milieu)voordelen van de houten vloer.

De website is puur informatief en biedt om die reden ook geen webshop of winkelzoekfunctie. De Parket Alliance verklaart enkel en alleen als doel te hebben om informatie over de houten vloeren te verstrekken. Voor individueel advies en verkoop verwijst de branchevereniging naar de parketspeciaalzaak.